امنیت

Hoop Messenger

با Hoop Messenger ایمنی در سطحی بالاتر را تجربه کنید.

Hoop از پیام‌رسانی سرتاسر رمزگذاری شده فراتر رفته و تماس‌های تلفنی سرتاسر رمزگذاری شده٬ پین کد با Jumbler‏٬
حساب مستعار٬ مرور با پروکسی و البته خزانه موقت دارای حق انحصاری را اضافه کرده است.

همچنین ما در Hoop مفتخریم که ادعا کنیم به امنیت خودمان اطمینان داری.به طوری که اپلیکیشن خود را برای بررسی
دقیق به یک شخص ثالث فرستاده‌ایم.کار بررسی هنوز در جریان است.به محض تکمیل شدن نتایج آن را منتشر می‌کنیم.

رمزگذاری سرتاسر

مرور امن

حساب‌های مستعار غیرقابل شناسایی

خزانه رمزگذاری شده با AES256

پشتبان‌گیری با ابر خزانه

شکستن داده‌ها

تماس صوتی/تصویری رمزگذاری شده

رمزگذاری AES 256Bit

حذف از راه دور

(حساب و داده‌ها از دستگاه‌هایی که در آنها وارد حساب خود شده‌اید)