Bảo mật

Hoop Messenger

Trải nghiệm cấp độ bảo mật cao hơn với Hoop Messenger.

Hoop đi trước trong việc gửi tin nhắn mã hóa từ đầu đến cuối và bao gồm các cuộc gọi điện thoại mã hóa từ đầu đến
cuối, mã PIN có Jumbler, các Alias, duyệt proxy và tất nhiên Tín liệu có bằng sáng chế chờ thẩm định của chúng
tôi.

Tại Hoop, chúng tôi cũng vinh dự thừa nhận rằng chúng tôi tin tưởng vào sự bảo mật của công ty. Vì thế chúng tôi đã
trình ứng dụng cho một bên thứ ba kiểm tra. Việc kiểm tra vẫn đang tiến hành. Một khi kết thúc, chúng tôi sẽ công
bố kết quả.

Mã hóa từ Đầu đến Cuối

Duyệt an toàn

Các Alias không thể phát hiện được

Tín liệu được mã hóa AES256

Sao lưu Đám mây Tín liệu

Hủy Dữ liệu

Cuộc gọi bằng Giọng nói/Video được mã hóa

Mã hóa AES 256Bit

Xóa Từ xa

(Tài khoản và dữ liệu của bạn từ các thiết bị đăng nhập của bạn)